Tupakka

TherapiaFennica

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Mikko Salaspuro

Tupakan terveyshaitat ja nikotiiniriippuvuus

Nikotiini aiheuttaa voimakkaan fyysisen, sosiaalisen, psyykkisen ja emotionaalisen riippuvuuden. Tupakan muut terveyshaitat aiheutuvat pääsääntöisesti muista tupakan aineosista kuin nikotiinista. Tupakointi lisää monien eri sairauksien aiheuttamaa suhteellista kuolemanriskiä huomattavasti. Näitä sairauksia ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet, aortan aneurysma, pohjukaisuoli- ja mahahaava, krooninen bronkiitti ja emfyseema, suuontelon ja nielun syöpä, ruokatorven syöpä, kurkunpään syöpä, keuhkosyöpä ja rakkosyöpä.

Seurantatutkimusten perusteella puolet säännöllisesti koko ikänsä tupakoinneista kuolee tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin. Tupakoinnin selitysosuus sepelvaltimotaudissa ja aivoverenkierron häiriöissä on lähes 50 %, keuhkoahtaumataudissa ja kurkunpään syövässä noin 80 % ja miesten keuhkosyövässä 90 %. Äidin raskauden aikainen tupakointi alentaa syntyvän lapsen painoa ja lisää sikiön ja vastasyntyneen kuolemanvaaraa. Lasten korvatulehdukset ja keuhkokuumeet ovat yleisempiä perheissä, joissa tupakoidaan.

Ympäristöllä ja toveripiirillä on suuri vaikutus tupakoinnin aloittamiseen. Tupakointi on lisäksi sosiaalinen tapahtuma, jonka seurauksena tupakoivan ystävän tapaaminen johtaa miltei automaattisesti savukkeen sytyttämiseen. Kyseessä on sosiaalinen riippuvuus, joka ilmenee viimeistään silloin kun yrittää lopettaa tupakoinnin. Tupakointia käytetään sekä rauhoittumiseen että piristyskeinona. Monille se tuo mielihyvää ja auttaa selviytymään hankalista tilanteista.

Nikotiiniriippuvuuden vaikeusaste on yksilöllinen. Kolmanneksella fyysinen riippuvuus on voimakas ja rinnastettavissa joihinkin huumeriippuvuuksiin. Riippuvuus kehittyy nuorilla ihmisillä nopeasti, jopa 50-100 savukkeen polttamisen jälkeen. Nikotiinin saannin loppuminen aiheuttaa vieroitusoireita kuten hermostuneisuutta, unettomuutta, päänsärkyä ja tupakanhimoa. Vieroitusoireet ovat pahimmillaan lopettamista seuraavien ensimmäisten viikkojen aikana. Tupakanhimolla mitattu riippuvuus häviää kolmen kuukauden sisällä, joskus ei silloinkaan. Psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden voittaminen voi olla vaikeampaa kuin fyysisen riippuvuuden voittaminen.

Suomalaisten tupakointi

Suomalaisista työikäisistä miehistä tupakoi päivittäin 27 % ja naisista 20 %. 1980-luvulta lähtien miesten tupakointi on vähentynyt ja naisten pysynyt ennallaan. Viime vuosina etenkin nuorten naisten tupakointi on kääntynyt nousuun. Vähiten koulutetut ja heikoimmassa sosiaalisessa asemassa olevat tupakoivat runsaimmin. Suomalaisten nuorten tupakointi alkaa ja säännöllistyy aikaisemmin kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Keskimääräinen kokeiluikä on noin 13 vuotta sekä tytöillä että pojilla. Aloittamisiän siirtyminen myöhäisemmäksi ennustaa vähäisempää tupakointia aikuisena. Nuorten tupakointiin vaikuttaa käyttövarat sekä omien vanhempien ja kavereiden tupakointi. Myös vanhempien ja koulun asenteella tupakointiin on merkitystä.

Nikotiinin akuutit vaikutukset

Nikotiini imeytyy keuhkoista verenkiertoon nopeasti ja noin 25 % nikotiiniannoksesta kulkeutuu aivoihin muutamassa sekunnissa. Näin annosteltuna nikotiini kulkeutuu nopeammin aivoihin kuin suonen sisäisesti annettuna. Suunuuskasta nikotiini imeytyy hitaammin. 60 mg:n annos aikuiselle on letaali. Suurin osa nikotiinista tuhoutuu kuitenkin poltettaessa. Nikotiini imeytyy huonosti, joten suun kautta otettuna se on vähemmän toksinen. Nikotiini lisää sydämen sykettä, kohottaa verenpainetta ja supistaa ääreisverisuonia. Nikotiinimyrkytyksen oireita ovat pahoinvointi, päänsärky ja tasapainohäiriöt. Nikotiinin akuutteja vaikutuksia kohtaan kehittyy toleranssi.

Tupakansavun sisältämä hiilimonoksidi vähentää hapen kuljetusta sitoutumalla hemoglobiiniin. Tämä alentaa huomattavasti fyysistä suorituskykyä. Tupakansavun karsinogeeneja ovat mm. bentsopyreenit, formaldehydi, asetaldehydi ja syanidihappo.

Tupakoinnin aloittamisen ehkäisy

Nuorten tietojen lisäämistä tupakoinnista ja sen vaikutuksista on pidetty tärkeänä, mutta tähän liittyvät toimenpiteet eivät ole kuitenkaan mainittavasti vaikuttaneet tupakoinnin aloittamiseen. Parhaita tuloksia on saatu ohjelmilla, joilla on pyritty vaikuttamaan nuorten sosiaalisiin taitoihin - kieltäytymään tupakasta ja kestämään sosiaalisia paineita. Onnistuneimmat ohjelmat ovat olleet 10 oppitunnin kokonaisuuksia, johon tietojen lisäksi on liitetty ympäristön analyyseja, roolileikkejä ja aktiivisia oppimismenetelmiä. Lainsäädännöllisillä toimenpiteillä (esim. myyntikielto alle 18-vuotiaille) ei ole ollut odotettua vaikutusta nuorten tupakointiin.

Tupakoinnin lopettaminen

Noin 60 % suomalaisista tupakoijista haluaisi sen lopettaa. Mahdollinen lopettaminen vähentää välittömästi ärsytysoireita ja parantaa hapenottokykyä. Sydän- ja verisuonisairauksien riski pienenee kahdessa vuodessa lähelle iänmukaista riskiä. Keuhkosyöpäriski pienenee viiden vuoden kuluessa noin kaksinkertaiseksi tupakoimattoman riskiin verrattuna. Kahdella kolmasosalla tupakoinnin lopettavista esiintyy vieroitusoireita (taulukko 32.8), jotka kestävät joitakin viikkoja. Painon nousu on ehkäistävissä samanaikaisella ruokavalion muutoksella ja liikunnalla. Liikunta vähentää myös vieroitusoireita.

Taulukko 1. Tupakoinnin lopettamisen jälkeiset vieroitusoireet.

Oire
Yleisyys (%)

Hermostuneisuus, levottomuus

35

Nälän tunne

35

Ärtyneisyys, kiukkuisuus

28

Unettomuus

25

Keskittymisvaikeudet, aloitekyvyttömyys

19

Lihominen

17

Ummetus

12

P. Puska, K. Koskela; Irti tupakasta. WSOY, 1979.

Suomessa on käytetty kuuden K:n sääntöä tupakoivan potilaan neuvonnassa:

  1. Tupakoinnista kysytään vastaanottotilanteessa.
  2. Tupakointitilanne kirjataan potilasasiakirjoihin.
  3. Potilaan kanssa keskustellaan tupakointitilanteesta, mahdollisista koetuista haitoista ja lopettamishalukkuudesta.
  4. Potilasta kehotetaan lopettamaan tupakointi käyttäen tapauksesta riippuen eriasteisia tavoitteita.
  5. Kannustamisella tarkoitetaan positiivista palautetta ja tukea.
  6. Lopuksi sovitaan seurannasta - kontrolli.

Ilman apua tupakoinnin onnistuu lopettamaan yksin 3-5 % tupakoijista. Tuki ja kannustus (mini-interventio) nostaa onnistumisprosentin 5-10 %. Akupunktion ja hypnoosin mahdollisesta tehosta ei ole tieteellistä näyttöä. Ryhmävieroituskurssien on osoitettu toimivan 30-40 %:lla tupakoijista. Erilaisten kilpailujen ja kampanjojen vaikutus on noin 15-20 % vuoden seurannassa.

Nikotiiniriippuvuuden farmakologinen hoito

Klonidiinilla, buspironilla ja doksepiinilla ei ole voitu osoittaa olevan vaikutusta tupakasta vieroittamisessa. Tuoreen Cochrane-katsauksen perusteella antidepresanttilääkkeistä bupropionista ja nortriptyliinistä saattaa olla apua tupakoinnin lopettamisessa. Nikotiinikorvaushoito on tällä hetkellä eniten tutkittu ja tehokkaimmiksi osoitettu tupakasta vieroittamisen farmakologinen apukeino. Meta-analyysien perusteella korvaustuotteiden käyttö lisää tupakasta vieroittamisen todennäköisyyden 1,5-2,5 -kertaiseksi. Korvaushoito perustuu nikotiinin saantiin riittävän pitkän ajan, jotta tupakoija ehdollistuu eroon psyykkisestä ja sosiaalisesta riippuvuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintäänkin kolmen kuukauden pituista korvaushoitoa. Hoitojakson jälkeen vieroitetaan asteittain nikotiinikorvauksesta ja fyysisestä nikotiiniriippuvuudesta. Itsehoitovalmisteita ovat nikotiinia sisältävät purukumit, laastarit, inhalaattori, imeskelytabletti sekä kielen alla sulava tabletti. Reseptivalmisteena on saatavissa nikotiininenäsumute voimakkaaseen nikotiiniriippuvuuteen. Nikotiinikorvaushoidon indikaatio on tupakasta vieroittaminen henkilöllä, jolla on tupakointiin liittyviä sairauksia tai joilla esiintyy tupakoinnin lopettamisen yhteydessä vieroitusoireita. Nikotiiniriippuvuuden voimakkuuden mittaamiseksi on kehitetty ns. Fagerströmin kysymyssarja (taulukko 32.9).

Taulukko 2. Fagerströmin nikotiiniriippuvuutta mittaava kysymyssarja.

Yli 2 pistettä = riippuvuus, yli 6 pistettä erittäin korkea nikotiiniriippuvuus. Minimipistemäärä on 0 ja maksimi 10.

 
Kysymys Vastaus
Pisteet

1)

Kuinka pian heräämisen jälkeen tupakoit ensimmäisen kerran ?

5 min:n kuluessa
6-30 min:n kuluessa
31-60 min:n kuluessa
60 min:n jälkeen

3

2

1

0

2)

Onko sinusta vaikeata olla tupakoimatta tiloissa, joissa se on kiellettyä ?

Kyllä
Ei

1

0

3)

Mistä tupakointikerrasta olisi vaikeinta luopua ?

Aamun ensimmäisestä
Jostain muusta

1

0

4)

Kuinka monta savuketta poltat vuorokaudessa ?

1-10 savuketta
11-20 savuketta
21-30 savuketta
31 savuketta tai enemmän

0

1

2

3

5)

Poltatko aamun ensimmäisinä tunteina enemmän kuin loppupäivän aikana ?

Kyllä
Ei

1

0

6)

Tupakoitko, jos olet niin sairas, että joudut olemaan vuoteessa suurimman osan päivää ?

Kyllä
Ei

1

0

 

 

Pisteet yhteensä

 

Nikotiinipurukumia on kahta vahvuutta, 2 mg ja 4 mg. Purukumia pureskellaan aina kun tekee mieli tupakoida. Nikotiinipurukumia pureskellaan hitaasti - muutama puraisu kerrallaan puolen tunnin aikana. Jatkuvasti pureskeltaessa nikotiinia vapautuu liian nopeasti, jolloin se ei ehdi imeytyä suun limakalvoilta. Kahvi, kolajuomat ja muut happamat juomat hidastavat nikotiinin imeytymistä, joten niitä tulee välttää. Nikotiinilaastareita käytetään yleensä vuorokauden ajan. Jos nikotiini häiritsee yöunta, on syytä käyttää 16 tunnin laastaria tai irrottaa 24 tunnin laastari ennen nukkumaan menoa. Muuten eri vahvuisilla laastareilla ei ole merkittävää eroa. Laastari kiinnitetään paikkaa vaihtaen puhtaalle iholle. Nikotiini-inhalaattorit soveltuvat parhaiten lievästi nikotiiniriippuvaisille henkilöille. Suuhun pantavat tabletit soveltuvat parhaiten niille, jotka eivät pidä purukumin jauhamisesta tai pitävät laastaria liian passiivisena tapana päästä tupakasta eroon.

Nikotiininenäsumute sopii erityisen voimakkaasti nikotiiniriippuvaisille. Sitä käytetään usein tukihoitona, silloin kun perushoito ei ole muilla valmisteilla onnistunut. Yhdistelmäkäyttö kuuluu lääkärin valvontaan sillä se voi johtaa vaarallisen korkeisiin nikotiinipitoisuuksiin. Sama koskee nikotiinikorvaushoidon ja tupakan yhtäaikaista käyttöä. Kaikista nikotiinivalmisteista nikotiini vapautuu hitaammin kuin poltettavasta tupakasta. Nopeimmin se imeytyy nenäsumutteesta. Nikotiinilaastarilla saavutettava nikotiinitaso on huomattavasti matalampi kuin tupakoidessa, mutta kuitenkin riittävä pitämään vieroitusoireet poissa. Hoidon tehoa heikentää tavallisimmin liian lyhyt käyttöaika (alle 3-6 kuukautta). Mikäli korvausvalmisteen käyttö jatkuu liian pitkään on annosta pyrittävä asteittain vähentämään. Tupakoinnin lopettamisesta seuraa merkittäviä terveyshyötyjä.

Tupakoinnin lopettamisesta seuraavia hyötyjä

(The health benefits of smoking cessation, 1990).

Tauti, sairaus tai tila
Lopettamisen hyötyjä verrattuna tupakoinnin jatkamiseen
Kokonaiskuolleisuus
Vähenee nopeasti ja on 10-15 vuoden kuluttua lähes sama kuin tupakoimattomilla
Elinikä
Pitenee
Sairauspäivät, oireet ja vaivat
Vähenevät
Keuhkosyöpä-miehillä ja naisilla
Vaara vähenee 10 vuodessa alle puoleen
Äänihuulisyöpä
Lisävaara vähenee
Suun syövät ja ruokatorvisyöpä
Lisävaara puolittuu viidessä vuodessa
Virtsarakon syöpä
Lisävaara puolittuu muutamassa vuodessa
Kohdunsuun syöpä
Lisävaara vähenee olennaisesti muutamassa vuodessa
Terveiden naisten ja miesten sydäntaudin vaara
Lisävaara puolittuu vuodessa; vaara on 15 vuoden kuluttua sama kuin tupakoimattomilla
Sydäntaudin hoito, esim. sepelvaltimo-ohitusleikkausten jälkitila
Sydäninfarktin vaara ja kuolleisuus pienenee usein puoleen
Katkokävely
Vähentää taudin vaaraa ja parantaa potilaiden suorituskykyä, vähentää amputoimisriskiä ja kuoleman vaaraa
Aivoverenkierron häiriöt, aivohalvaus
Vaara pienenee 5-15 vuodessa samaksi kuin tupakoimattomilla
Aamuyskä, hengityksen vinkuna, hengitysteiden tulehdukset
Vähenevät
Keuhkojen vajaatoimintaa sairastavien keuhkojen toiminta
Ehkäisee tilan pahenemisen, kuolleisuus pienenee
Maha- ja pohjukaissuolen haava
Riski saada haava vähenee, taudin paraneminen helpottuu
Vaihdevuodet
Eivät tule ennenaikaisesti
Raskaus ja sen ensimmäinen kolmannes
Lapsen pienipainoisuuden ja sairastavuuden vaara vähenee
Lapsia kotona
Ehkäisee lasten tupakansavualtistuksen haitat
Nuoria kotona
Ehkäisee nuorten tupakointia kaikkine myöhempine haittoineen
Henkilökohtainen talous
Paranee heti, vastaa usein yhtä ylimääräistä kuukausipalkkaa vuodessa
Haju- ja makuaisti
Paranee
Fyysinen kunto
Paranee

Linkit

http://www.kaypahoito.fi

Käypä hoito -suositus: "Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot".

http://www.hengitysliitto.fi

http://www.cancer.fi

Kysymykset

  • Mikä on kuuden K:n sääntö tupakoivan potilaan neuvonnassa?


Takaisin lukuun Päihdelääketiede.

Näkymät
Henkilökohtaiset työkalut
Valikko